Profil společnosti

Společnost Lubbock Fine se dlouhodobě zabývá účetní a auditorskou činností a patří mezi 40 nejvýznamnějších auditorských společností ve Velké Británii. Skupina LF Consulting Group ‘LFCG´ byla založena koncem osmdesátých let jako mezinárodní zastoupení společnosti Lubbock Fine.

První pobočka ‘LFCG´ mimo Velkou Británii byla otevřena v roce 1991 v Praze. Od této chvíle LFCG stojí v první linii rozvoje po celé střední části Východní Evropy.

Následné otevření pobočky v Moskvě v roce 1993 umožnilo ‘LFCG´ získat svou pozici i na ruském trhu, který disponuje obrovským obchodním potenciálem. Od tohoto okamžiku má ‘LFCG´ své pevné místo na trzích Východní Evropy.

V dalších letech se skupina LFCG soustředila především na svůj rozvoj a v současné době poskytuje podporu v oblastech finančních a informačně-technologických systémů více než 200 společnostem ve 30 zemích světa.

Na začátku roku 2000 vedení skupiny ‘LFCG´ odkoupilo svůj obchodní podíl od společnosti Lubbock Fine a ‘LFCG´ se tak stala nezávislou mezinárodní společností. ‘LFCG´, která nadále pokračuje ve vytváření nových partnerských vztahů, zakládá asociace nejen s finančními a softwarovými společnostmi, ale i s dalšími partnery, s cílem upevnit si na trhu své postavení dodavatele komplexních řešení pro globální business na regionálním základě.


Vedení společnosti


David McCranor - Generální ředitel

V době, kdy pracoval jako ředitel v auditorské společnosti Lubbock Fine ve Velké Británii, vytvořil skupinu LFCG a podílel se na otevření jejích poboček v Praze a v Moskvě. Významně přispěl k přeměně skupiny LFCG na nezávislou soukromou společnost. David McCranor je členem "Chartered Accountant Institute" ve Velké Británii a v Irsku. Specializuje se na finance mezinárodních společností, řídí aktivity společnosti LFCG ve všech oblastech jejího působení.


Martin Šveda - Výkonný ředitel

Ve společnosti LFCG začal pracovat v roce 1992 jako konzultant informačních technologií. Velmi brzy se stal vedoucím oddělení IT, a to díky svým schopnostem a znalostem v oblasti účetnictví a informačních systémů. V prosinci roku 2000 dostal nabídku na funkci ředitele LFCG. Martin Šveda řídí IT oddělení ve společnosti LFCG, specializuje se na vývoj firemních strategií, analýzu obchodních procesů a formulování firemních standardů.