Helios Green

Správné informace v pravou chvíli

Český informační systém Helios Green je určen pro velké ale i střední společnosti, které hledají ucelený podnikový informační systém, jenž se snadno přizpůsobí konkrétním potřebám firmy.

Jeho základem a srdcem je aplikační jádro a sada standardních modulů.V jednotlivých standardních modulech jsou zpracovávány jednotlivé firemní agendy, které dennodenně využívá pro svoji činnost prakticky každá společnost.

Jde např. o následující moduly:   

 • Ekonomické (Účetnictví, Faktury přijaté, Faktury vydané, Pokladna, Banka, Leasing, Odpisy pohledávek, Majetek…)
 • Moduly řešící problematiku logistiky a skladového hospodářství (Sklady, Expedice, Distribuce…)
 • Moduly z oblasti lidských zdrojů (Mzdy, Personální řízení, Výběr uchazečů, Lékařské prohlídky, Vzdělávání, Půjčky…)
 • Moduly určené obchodnímu oddělení (Zákazníci/Dodavatelé, Faktury vydané, Saldokonto, Smlouvy, Zakázky…)
 • Moduly určené marketingovému oddělení (CRM modul - řízení vztahu se zákazníky)
 • Moduly pro management firmy (Manažerský informační systém, Controlling, Porady…)
 

 Helios Green

 10 argumentů pro

1 Transformace

Helios Green umožňuje spojení činností, řízených dosud v několika samostatných programech, do jednoho integrovaného systému, který sleduje veškeré aktivity společnosti. Systém Helios Green přináší uživatelům kompaktní ucelené řešení, které lze nasadit v relativně krátké době s návazností na stávající informační systémy.

2 ON-LINE informace

Helios Green poskytuje aktuální on-line informace pro vedení společnosti – průběžné sledování nákladů a výnosů, sledování výnosnosti zakázek. Velkou výhodou je přímé propojení všech modulů systému.

3 Zákaznický přístup

Samozřejmostí je přizpůsobení informačního systému specifickým požadavkům. Řešení pro každého zákazníka je unikátní a vychází ze specifických potřeb konkrétní firmy. Vždy je nastaveno a případně doplněno tak, aby vyhovovalo např. požadavkům na propojení se systémy dodavatelů, pracovním postupům a existujícím procesům ve společnosti, apod.

4 Integrace s okolím

Helios Green je plně integrován s produkty firmy Microsoft a připraven k aktivní on-line komunikaci i s jinými softwarovými produkty. Zajišťuje i komunikaci a předávání potřebných informací se softwarovými produkty jiných společností, například odběratelů či dodavatelů. LFC Green CRM Connector

5 Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní je moderní a intuitivní, čímž zjednodušuje práci koncového uživatele i administraci celého informačního systému

6 Široké možnosti dalšího rozvoje systému

Systém Helios Green je připraven růst a rozvíjet se spolu se společností, integrovat do sebe další aktivity. Poskytuje i možnost implementace a využití dalších oborových řešení, jako jsou např. Call Centrum, Controlling, Docházka a mnohé další.

7 Flexibilita

Helios Green obsahuje rozsáhlé nástroje pro správu systému. Trvalý kontakt s autory sytému zaručuje jeho vysokou flexibilitu, vývoj a přizpůsobování rozvoji společnosti, dceřiným společnostem a všem organizačním i legislativním změnám.

8 Údržba a podpora

Na systém Helios Green je, od okamžiku předání do rutinního provozu, poskytován plný servis. Spočívá nejen v udržování provozuschopnosti a shody s legislativou, v odstraňování chyb, ale i v bezprostřední reakci na organizační změny u zákazníka, v realizaci specifických dovývojů a úprav podle jeho požadavků. Samozřejmostí je i poskytování hotline služeb a konzultací.

9 Technologie

Helios Green aktivně komunikuje se světem internetu. Systém disponuje silnými nástroji pro sledování a řízení workflow procesů. Technologický růst systému trvale rozšiřuje spektrum funkcí a nástrojů i v oblasti mobilní komunikace a integrace s dalšími softwarovými produkty.

10 Helios Green je specializované řešení

Helios Green je specializované řešení Helios Green poskytuje specializovaná řešení vyvinutá pro branže i jednotlivé firmy, která pokryjí celé spektrum potřeb a požadavků potřebných pro zajištění všech procesů určitého segmentu a veškeré další podnikatelské aktivity konkrétní společnosti


Zeptejte se


 Co je a co umí

Bezpečný

Helios Green disponuje propracovaným systémem přístupu k datům. Přístupová práva lze přesně definovat, což umožňuje monitorovat události v systému a vytvářet bezpečnostní protokoly.

Přizpůsobivý

Snadno se přizpůsobí všem potřebám vaší firmy. Podpoří nejenom procesy ekonomické, ale i mnohé další. Není už třeba žádných evidencí v papírové formě či v souborech, vše se odehrává přímo v systému. V systému Helios Green můžete například evidovat objednané vizitky i cokoli dalšího. A právě díky jeho maximální přizpůsobivosti není pro vytváření nejrůznějších funkcí třeba vývoje. Vše bez problémů zvládne správce systému ve vaší firmě. Navíc – ač svým rozsahem velký – přizpůsobí Helios Green své uspořádání pro každého z uživatelů tak, aby mu poskytoval náležitou jednoduchost a komfort.

Otevřený a kompatibilní

Schopnost „domluvit se“ s jinými systémy je v případě systému Helios Green maximální. Získáváte tak garanci, že komunikace uvnitř vaší organizace, s obchodními partnery i orgány státní správy bude ctít technologické i legislativní standardy jak české, tak i vyplývající z členství v EU. Helios Green podporuje technologie, které spolupracují s jinými systémy (XML, EDI atd.). Systém je tak připraven jak pro jednorázovou, tak pro stálou komunikaci s jinými systémy.

Standardizovaný

Helios Green je vyvíjen v úzké spolupráci s firmou Microsoft a s velkým důrazem na standardizaci. Je integrován s řadou standardních aplikací firmy Microsoft a respektuje českou legislativu i mezinárodní normy. Zákazník tak získává jistotu, že systém bude možné využívat dlouhodobě a dále rozvíjet.

Technologicky vyspělý

Helios Green je vyvíjen ve vícevrstvé architektuře klient/server a využívá technologii Microsoft SQL Server. Ta, mimo jiné, umožňuje optimalizovat zakázky i pro velké zákazníky. Součástí systému je podpora vzdálených pracovišť a přístup k systému prostřednictvím internetu. Helios Green využívá moderní platformu Microsoft .NET, která přináší do tvorby ERP systémů zcela nové možnosti, především v oblastech integrace s jinými aplikacemi, v zabezpečení systému či v datové komunikaci. Helios Green je otevřený k externím technologiím. Je například schopen využívat webových služeb a je připraven pro prezentaci informací na extranet, intranet či webové portály.


Zeptejte se

 Helios Green Now

Helios Green Now
umožňuje uskutečnit implementaci informačního systému rychle a za přijatelnou cenu. Pod označením Helios Green Now se skrývá vyspělý informační systém vycházející z robustního informačního systému Helios Green.

Helios Green Now je optimální řešení pro střední dynamicky rostoucí společnosti, které potřebují rychle implementovat spolehlivý a podle potřeby rozšiřitelný informační systém a to vše za rozumnou cenu.

Helios Green Now je informační systém, který dokáže růst společně se společností a který je stále schopný reagovat na další její potřeby – tímto přináší dlouhodobou informační stabilitu a úsporu investičních nákladů.

Rychlost nasazení je dána detailní znalostí zákonitosti fungování firemních procesů. Tato znalost umožnila přednastavit standardní řešení pro každou z firemních agend. Použití přednastavených pracovních procesů výrazně snižuje dobu nasazení systému a tím i pořizovací náklady. Při tom všem ovšem zůstala zachována možnost systém v budoucnu upravovat a rozšiřovat o další firemní agendy - moduly.

Helios Green Now

do 1 milionu Kč a do 1 měsíce!

Základní nabídka zahrnuje moduly Ekonomika, Logistika a Majetek, licenci pro 10 současně pracujících uživatelů, implementaci systému a MS SQL Server pro příslušný počet uživatelů.

Rozsah nabídky Helios Green Now

 • Ekonomika
 • Ekonomika + Majetek
 • Ekonomika + Logistika
 • Ekonomika + Logistika + Majetek

Rozšiřující nabídka Helios Green Now

 • CRM
 • Mzdy
 • Smlouvy

Další možnosti rozšíření Helios Green Now

 • Rozšíření o další firemní agendy – moduly používané v systému Helios Green.
 • Branžová řešení sítě Helios Green Open – síť vývojových partnerů.
 • Počty uživatelských licencí

Implementace a technická podpora

Proces nasazení a zprovoznění je nezbytnou součástí dodávky kvalitního informačního systému a skládá se z řady souvisejících kroků. Profesionálně provedená implementace informačního systému je zároveň nezbytnou podmínkou, aby splnil očekávání zákazníka.

Podpisem smlouvy s dodavatelem začíná fáze nazývaná Zahájení projektu, která zahrnuje předání příslušné dokumentace a implementačních formulářů sloužících pro donastavení firemních procesů. První informace o funkcionalitě Helios Green Now získává zákazník při úvodním školení. V této fázi je rovněž řešena otázka přípravy hardware a software na straně zákazníka. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro přechod na fázi Instalace informačního systému Helios Green Now a manažerského rozhraní pro MS Excel.

Na základě implementačních formulářů a rozboru firemních procesů konkrétního zákazníka vzniká detailní analýza, která je východiskem pro donastavení systému. Proces je završen importem dat a závěrečným školením. Potom je provedena akceptace zákazníkem a předání systému do ostrého provozu. Další vývoj informačního systému do značné míry závisí na potřebách zákazníka. Automaticky je zajištěna služba údržby Helios Green Now zahrnující upgrade a update systému, které jsou nezbytnou podmínkou provozu moderního podnikového informačního systému. Jednoznačným doporučením ze strany dodavatele je, aby zákazník využíval telefonickou službu Hotline.


Zeptejte se


 Kdo ho používá

Generální ředitel

 • Relevantní informace
 • Přehled o chodu firmy
 • Podklady pro strategické rozhodování
 • Snazší orientace v množství firemních dat

Finanční ředitel

 • Relevantní informace
 • Kontrola finančních toků ve firmě
 • Kontrola pohybu finančních dokladů v rámci firmy
 • Zaručená správnost dle aktuální legislativy
 • Controlling, reporting
 • Rychlé a přesné podklady pro tvorbu rozpočtu

Marketingový ředitel

 • Evidence a segmentace zákazníků
 • Sledování konkurence, produktů a jejich parametrů
 • Sledování a plánování a vyhodnocování kontaktů a obchodních jednání
 • Sledování obchodního případu
 • Vyhledávání nových kontaktů z externích databází
 • Vyhodnocování efektivnosti obchodních jednání a akcí

IT ředitel

 • Audit provozu činností v systému
 • Perspektivní technologie
 • Kvalitní rychlý servis
 • Ověřená platforma
 • Silné nástroje pro správu
 • Snadná integrace

Střední management a zaměstnanci

 • Rychlý přístup k datům
 • Uživatelská přívětivost
 • Provázanost informací
 • Ušetření zbytečné práce
 • Přednastavené výstupy

Výrobní ředitel

 • Plánování výroby
 • Plánování kapacit
 • Sledování průběhu zakázky

Ředitel pro lidské zdroje

 • Personalistika
 • Výběrová řízení

Zeptejte se

Z čeho se skládá

Jádro

Workflow, Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Podpora pro čárové kódy (off-line komunikace), Podpora, EDI komunikace, EDM, Webová farma.

Ekonomika

Účetnictví, Fakturace vydaná, Řízení podniku, Upomínky a sankční faktury, Pokladna, Banka, Majetek, Zakázka, Kniha jízd a zpracování PHM, Odpisy pohledávek

Lidské zdroje

Mzdy, Personalistika

Logistika a skladové hospodářství

Obchodní sklad, Nákup a prodej, Evidence obalů, Evidence elektroodpadu, Interní sklad, Operativní evidence materiálu

Electronic Document Management Controlling

Finanční controlling, Controlling prodeje, Controlling výroby, Řízení příjmů a výdajů

Řízení podniku

Vyhodnocení ukazatelů, Řízení CashFlow, Odpisy pohledávek, Mezinárodní účetní výkazy, Smlouvy, Porady

Výroba

TPV, Kalkulace, Plánování, MRP, Řízení výroby, Odvádění výroby, Ekonomika výroby

Řízení servisní činnosti

Servis automobilů, Servis zemědělských a stavebních strojů, Smluvní servis, HOTLINE, HELPDESK

Řízení servisní činnosti

Servis automobilů, Servis zemědělských a stavebních strojů, Smluvní servis, HOTLINE, HELPDESK

Další moduly:

CRM, Cla, Spedice, Údržba a servis zařízení, Leasing, Docházka, Doprava, MechanizaceZeptejte se