Microsoft Dynamics CRM

Customer relationship management (systém pro řízení vztahu se zákazníky) je bezesporu systémem, který je v poslední době skloňován ve všech pádech. A není divu! V době ekonomické krize je to právě tento systém, který dokáže optimalizovat řízení obchodu, marketingu a servisu ve firmě, a tím napomoci ke zvýšení obratu.
Systém je však stále ještě zahalen množstvím mýtů a marketingové mlhy. Téměř každý výrobce podnikových informačních systémů tvrdí, že CRM systém je součástí jeho řešení. Obvykle tomu tak není. Jak tedy poznáte skutečný CRM systém?

Musí splnit následující základní podmínky:   
 • Základní oblasti (Podpora prodeje (pre-sales, sales), Marketing, Servis).
 • Musí být co nejdokonaleji propojen s komunikačními nástroji (ideálně MS Outlook).
 • Musí mít dokonalé workflow, které zabezpečuje „tok práce“ společností nezávisle na vůli uživatele. Workflow zajišťuje tedy nejen vlastní tok práce a rozdělování dle definovaných rolí, ale zároveň umožňuje eskalovat. Tím vším pomáhá zlepšovat komunikaci Vaší společnosti vůči okolí.
 • Musí mít propracovaný systém reportingu.

Tyto podmínky dokonale plní Microsoft Dynamics CRM, který je k dispozici buď jako řešení on-premise (provozované na vlastní infrastruktuře zákazníka), nebo jako řešení ve formě cloudu (hostované služby v datacentrech společnosti Microsoft).

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM je plně integrován do známého modulu MS OUTLOOK, což přináší následující přidanou hodnotu oproti jiným obdobným systémům:

 • Většina lidí již MS OUTLOOK zná a používá, proto je ovládání integrovaného systému CRM velice jednoduché a intuitivní.
 • Díky integraci s moduly jako je pošta, kalendář, kontakty a úkoly již nemusíte tyto údaje vyplňovat ve svém emailovém klientu a ještě jednou v CRM – automatický robot je pravidelně synchronizuje za vás, což značně ulehčuje práci a přináší kýžené ovoce.
 • V CRM je alfou a omegou sledování emailové komunikace mezi klientem a obchodníkem, komplexní řešení od Microsoftu tento požadavek řeší automaticky!

Propojení s kancelářským balíkem MS Office umožní jednoduché exporty a importy mezi systémy, což vede k dalšímu zefektivnění práce.

Neváhejte a kontaktujte nás, rádi Vám MS Dynamics CRM předvedeme a budeme s Vámi konzultovat Vaše potřeby a požadavky.


Zajistěte si konkurenční výhodu nasazením CRM systému!

Ukázka reportovacího nástroje:


Zeptejte se

MS Dynamics CRM On-premise vs. Online

Systém MS Dynamics CRM nabízí cenné nástroje pro řízení obchodních a marketingových aktivit, zajistí jejich rychlé a objektivní vyhodnocování a v neposlední řadě umožní společnosti pružně a efektivněji reagovat na přání zákazníků.

Není to však systém „pro obchodníky“, ale pro manažery společnosti. Obchodníci jsou v první fázi spíše těmi, kteří mají o jeden úkol navíc –pečlivě evidovat svá jednání a plánovat aktivity s využitím CRM. Tím se stávají cenné informace majetkem společnosti.

Data jsou bezpečně ukládána na serveru a jsou k dispozici i po odchodu konkrétní osoby z firmy. To je dalším z přínosů celého systému – společnost může plnit naplánované aktivity, pokračovat v rozvoji jednotlivých příležitostí a zaměřit se na klíčové zákazníky i rozjednané projekty.

Společnost Microsoft představuje v současné době leadra na trhu aplikací CRM – její řešení je hodnoceno jako velmi intuitivní, otevřené a velmi bezpěčné, které celosvětově používá přes 30.000 společností, což představuje cca 2 miliony uživatelů.

Zákazníci jej mohou využívat ve dvou alternativách – jednak jako On-Premise řešení (s instalací u klienta) a jednak jako hostované řešení na serverech Microsoftu – CRM Online.


Výhody řešení MS CRM Online

Rychlé nasazení

Řešení Microsoft Dynamics CRM Online můžete začít používat okamžitě, postačí Vám prakticky jenom počítač a připojení k Internetu. K dispozici máte plnou funkčnost systému, webovou instruktáž i kontextovou nápovědu.

Vyrovnané cash-flow

Řešení využíváte jako službu s pravidelnými měsíčními poplatky – bez jakýchkoliv dodatečných výdajů. Náklady na software, hardware, komunikační infrastrukturu, zařízení nutná k provozu a obsluze aplikace či provoz datového centra jsou na straně dodavatele.

Snadný přístup k datům

Microsoft Dynamics CRM Online zajišťuje dostupnost vašich obchodních dat kdykoliv a odkudkoliv. Můžete k nim přistupovat přes MS Outlook, browser, mobilní zařízení atd. Stejně tak lze vybraná zákaznická data zpřístupnit externím uživatelům prostřednictvím portálových řešení.

Uživatelská přívětivost

Microsoft Dynamics CRM Online pracuje tak, jak jsou uživatelů zvyklí z aplikace Microsoft Office Outlook (je do ní plně integrováno) či webového prohlížeče. Časové nároky na zaučení jsou tedy velmi nízké.

Zrychlení business procesů

Nastavení nových pracovních workflow může být velmi rychlé a jejich aplikace v praxi pak standardizuje a urychlí obchodní aktivity, zautomatizuje opakující se úlohy a zajistí konzistentní proces prodejních, marketingových a servisních aktivit.

Kvalifikované rozhodování

Zákaznická data se s pomocí CRM přemění na klíčové informace, které vám pomohou při řízení vaší společnosti. Díky intuitivním průvodcům můžete sami vytvářet vlastní sestavy, které Vám obratem umožní efektivněji identifikovat trendy nebo problémy a zaujímat rychlejší a kvalifikovanější rozhodnutí.

Přizpůsobení změnám

Poroste-li velikost či nároky Vaší společnosti, lze kdykoliv přejít z hostované verze Online na verzi On-Premise (nainstalovanou u Vás ve firmě) bez nutnosti měnit zaužívané nástroje, plánovat školení, ….


Srovnání základní funkcionality

Funkcionalita Online On-Premise
Robustní nástroj pro oblast prodeje, marketingu a servisu Ano Ano
Integrace s MS Office Online Ano
Možnost úprav (customizace) Ano Ano
Velikost diskového prostoru 5 GB (možnost rozšířit za poplatek) Neomezeně, dle kapacity serveru
Obnova dat ze zálohy ke konkrétnímu datu Ne Ano
Offline synchronizace Ano Ano
Podpora mobilních zařízení Ano Ano
Maximum vlastních entit 300 Neomezeně
Maximum vlastních workflow/pracovních postupů 200 Neomezeně
Způsob přihlašování Microsoft Account Vlastní - Active Directory
Minimální doba úvazku 12 měsíců Ne
Způsob platby V měsíčních intervalech pomocí kreditní karty Dle dohody


Zeptejte se

MS Dynamics CRM - Přehled

Systém řízení vztahů se zákazníky, který pokryje všechny Vaše potřeby v oblasti marketingu, prodeje i servisu. Pomůže Vám dokonale reagovat na přání Vašich klientů, měřit Vaše odezvy a zlepšovat kvalitu všech činností. Tím Vám přinese naprosto klíčovou konkurenční výhodu a poslouží k dalšímu rozvoji Vaší konkurenceschopnosti.

Marketing: Lepší přehled o zákaznících a informovanější marketingové investice

Své zákazníky můžete rozdělit do různých segmentů a ty pak následně využít při marketingových aktivitách s uplatněním nástroje workflow. Microsoft Dynamics CRM přináší marketingovým profesionálům nástroje pro následující oblasti:

 • segmentace zákazníků
 • plánování a realizace kampaní
 • výběr a čištění dat
 • tvorba analýz a sestav
 • spolupráce marketingu s prodejem
 • portály pro sdílení informací

Prodej: Více zájemců a uzavřených obchodů

Systém nabízí komplexní přehled o zákaznících online i offline a nástroje pro obchodníky, kteří mohou v reálném čase pracovat se zájemci, zjišťovat příležitosti ke křížovému a následnému prodeji a uzavírat tak rychleji více obchodů. Součástí systému Microsoft Dynamics CRM je například:

 • správa zájemců a příležitostí
 • správa kontaktů a obchodních vztahů
 • správa oblastí
 • prognózy a analýzy prodeje
 • přístup offline a z mobilních zařízení
 • rychlý přístup k produktům, cenám a nabídkám

Zákaznický servis: Větší hodnota pro zákazníky

Rychlejší raekce na požadavky zákazníků, schopnost vyjít vstříc potřebám klientů a poskytovat efektivní péči přispívají k budování dlouhodobých, výhodných vztahů se zákazníky. Microsoft Dynamics CRM nabízí funkce pro následující oblasti:

 • správa kontaktů a obchodních vztahů
 • správa servisních případů a komunikace
 • správa produktů a smluv
 • správa znalostní databáze
 • plánování servisu
 • workflow napříč jednotlivci a týmy
 • výkazy a analýzy služeb


Zeptejte se