Vlastní aplikace

LFC Group se specializuje na poskytování konzultačních služeb v oblasti finančních strategií spolu se strategiemi provozně-informačních systémů. Jednou z cílových skupin zákazníků jsou mezinárodní společnosti působící především na rozvíjejících se trzích. V této oblasti pak pro některé přední světové společnosti vypracovala LFC Group strategická řešení, tzv. „Corporate Project Programs“ a následně poskytovala poradenství při zavádění ERP systémů v těch regionech, kde měli tyto společnosti svá zastoupení.

Za jednu ze základních aktivit LFC Group, a to nejen v České republice, lze označit implementační a poradenskou činnost informačního systému iScala. Díky dlouhodobému působení ve více než 25 zemích světa získala společnost LFC Group s.r.o. status Silver Partner společnosti EPICOR.

LFC Group dále rozšířila spektrum nabízených programových produktů a služeb díky uzavření dohody s Asseco Solutions, a.s. Od června roku 2000, kdy se LFC Group stala autorizovaným implementačním partnerem v projektu Asseco Solutions Partners Open (ASPO), se aktivně podílí na zavádění jednoho z nejrozšířenějších ERP systémů v České republice, systému Helios Green.

Jako certifikovaný partner společnosti Microsoft se společnost LFC Group také zabývá implementací systému pro řízení vztahů se zákazníky - Microsoft Dynamics CRM a nabízí také analytické a konzultační služby v této oblasti. V souvislosti s tímto řešením dále vyvinula společnost LFC Group obecný nástroj CRM ERP Connector , který umožňuje přenášet data mezi ERP systémy (např. Helios Green, Helios Orange nebo Epicor iScala) a Microsoft Dynamics CRM.

Vlastní aplikace

CRM ERP Connector

Společnost LFC Group s.r.o. vyvinula obecný systém CRM ERP Connector umožňující nastavení obousměrného on line datového můstku při potřebě propojení ERP systému (např. Helios Green, Helios Orange, Epicor iScala) a Microsoft Dynamics CRM. Jde o světově jedinečnou aplikaci, a to pro svoji obecnost a uživatelskou jednoduchost při výběru a nastavení přenášených informací.

K vývoji vedla potřeba uživatelů jednoduše integrovat MS CRM se stávajícím ERP systémem bez další nutnosti využívání služeb programátorů pevných datových propojení.

Systém CRM ERP Connector je k dispozici pro použití správcům systémů, kteří dle potřeb společnosti jednoduše definují nová propojení. Technicky se jedná o dvě samostatné části. První část je spuštěna jako služba, která obousměrně on-line řídí přenos dat a druhá část je uživatelská aplikace, která umožňuje definici datového propojení. Aplikace dále nabízí systémový auditlog, který dává správci v případě potřeby možnost, sledovat probíhající výměny dat a úspěšnost jejich přenosu v tzv. v přímém přenosu.


Zeptejte se

Scala-Gentran EDI Interface

Společnost LFC Group vyvinula ve spolupráci s firmou Editel CZ a.s. aplikaci, zajišťující přímé propojení mezi IS Scala 5.1 SQL a systémem Gentran Director 5.1.2.

EDI program byl vyvinut speciálně jako propojovací článek systémů Scala a Gentran. Jeho zavedení k Vašemu IS Scala je velice jednoduché, neboť může být konzultantem LFC Group nainstalován, otestován a nastaven během jednoho dne. Tento program pro EDI byl vytvořen tak, aby si jeho uživatel nadále mohl jeho parametry modifikovat dle svých potřeb sám.

Tento program se dodává v následujících konfiguracích:

 • manuální import dat využívající standardního rozhraní IS Scala a automatický export dat generovaných z IS Scala
 • obousměrně automatický import a export dat

EDI aplikace je již v mnoha případech využívána. Mezi její hlavní přednosti patří: eliminace manuálního opisování dat a tím získání časové a nákladové úspory na práci zaměstnanců.

Dokumenty generované pro EDI komunikaci:

 • objednávka od zákazníka
 • dodací list
 • avíza dodávek – Makro
 • faktura
 • ceníky
 • skladové zásoby

Pokud máte zájem o další informace kontaktujte prosím pana Martina Švedu


Zeptejte se

Pokladní systém Resos

Společnost LFC GROUP s.r.o. vyvinula maloobchodní pokladní systém RESOS pracující s informačním systémem Scala. Jedná se o off-line aplikaci, která má dvě základní části. Část Front Office je přímo na maloobchodních prodejnách, část Back Office je umístěna na centrále a zpracovává obdržená data. Přenesená data se každý večer v rámci denních závěrek automaticky načítají do systému Scala. Každý den ráno si všechny prodejny automaticky načítají důležité informace zpět.

Hlavní předností systému RESOS je automatizovaný přenos informací mezi centrálou s informačním systémem Scala a maloobchodními prodejnami.


Zeptejte se

Genius for Scala

Genius for Scala je na současném trhu jediným „data warehousing“ nástrojem nad IS Scala. Byl vyvinut speciálně pro integracizískávání informací z databáze Scala SQL 2000 využívající standardních technologií společnosti Microsoft.

Genius for Scala umožňuje zpracovávat velké množství informací, jež jednotlivé regionální instalace IS Scala obsahují. Genius for Scala poskytuje svým uživatelům přístup k regionálním informacím v různých měnách v reálném čase, což přináší následující výhody:

 • Údaje z různých geografických oblastí mohou být prostřednictvím internetu, intranetu nebo extranetu snadno soustředěny, zkontrolovány a sdruženy s cílem získat pravdivý obraz všech aktivit s vysokou vypovídací schopností.
 • Úspora času vedoucích pracovníků, kteří mohou okamžitě získat požadované výstupy prostřednictvím vlastního počítače i ze vzdálenějších poboček.
 • Finanční kontroloři již nemusí čekat na pravidelné měsíční výkazy od jednotlivých regionálních manažerů, neboť i oni mohou kdykoli v reálném čase získat odpovědi na své dotazy a rozpoznat kritické oblasti dříve, než se stanou reálným problémem.
 • Je zajištěna průhlednost operací v systému a veškeré informace jsou v reálném čase snadno dostupné.
 • Zaměstnanci mají možnost se rozhodovat rychleji a efektivněji, neboť mají lepší přístup k informacím.
 • Lepší pochopení potřeb zákazníka a rychlá reakce na ně umožní dosahování vyšších zisků.
 • Mohou být podstatně sníženy stavy skladových zásob. Toho lze docílit díky lepší možnosti monitorování pohybu zboží a identifikace zboží s nízkým obratem nejen na místní, ale i na regionální úrovni. Efektivnější sledování stavu zásob pak může vést k pružnějším změnám výrobních plánů.
 • Zkušenosti ukazují, že povýšení stávajících kontrol místního stavu pohledávek odběratelů na regionální úroveň, přináší výrazné snížení neuhrazených pohledávek a vede k uvolnění provozního kapitálu z odběratelské zadluženosti.
 • Získané množstevní slevy od dodavatelů mohou být výraznější tím, že se stanoví významní dodavatelé v celém regionu, a nikoliv pouze na místních úrovních.

Zeptejte se

Intrastat

Intrastat je statistický systém, který slouží k zjišťování údajů o pohybu zboží uvnitř Evropské unie. Subjekty, jejichž předmětem podnikání je vnitrounijní obchod, mají stanovenou povinnost vyplňovat výkazy pro Intrastat. Podle výše vykázaného obratu mají subjekty odstupňovanou povinnost výkaznictví, a to jak v detailnosti výkazu, tak i v periodicitě jeho vyplňování.

Společnost LFC Group vyvinula program pro automatizovaný tisk výkazu Intrastat z informačního systému iScala. Tento program je možno zakoupit k nejnovější verzi iScaly 2.3 SR3 i ke všem předcházejícím verzím. Bližší informace Vám rádi poskytneme na naší kontaktní adrese.


Zeptejte se

CRM Kalkulátor s editovatelným gridem

Na základě potřeby zákazníků vytvořila společnost LFC Group s.r.o. řešení pro tvorbu kalkulací, které umožňuje zadávat hodnoty přímo do gridu. Řešení bylo vyvinuto primárně pro účely kalkulace nabídek a je postaveno na výběru položek z ceníků a následných úpravách těchto položek.

U vybraných položek lze přímo v gridu upravovat např. nabízené množství, prodejní cenu (pokud se má lišit oproti ceníkové ceně), nebo lze poskytovat slevy na jednotlivé položky. Hlavička kalkulátoru pak poskytuje souhrnný přehled o položkách - celkovou nákupní a prodejní cenu, marži, slevu v rámci celé nabídky, a také umožňuje přepočet měn na základě zadaného kurzu v případě, že se prodejní a nákupní měna liší.

Hotovou kalkulaci pak lze vyexportovat do formátu PDF nebo MS Word a odeslat zákazníkovi.


Zeptejte se

CRM E-shop Connector

CRM může velmi dobře sloužit jako zdroj dat pro různé systémy, například pro e-shop. Úpravou standardních formulářů CRM není nutné vyvíjet nadstavbová řešení v podobě různých redakčních systémů. Kromě e-shopu mohou sloužit data v CRM i jako zdroj pro další účely (mohou mít návaznost na ERP, katalogy, objednávky zákazníků apod.)


Zeptejte se

CRM Project Connector

Společnost LFC Group, s.r.o. vyvinula obecné propojení mezi produkty Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Project, které umožňuje efektivní řízení projektů (plánování termínů; přiřazování projektových zdrojů včetně jejich vytížení; vytváření hierarchie a závislostí mezi jednotlivými projektovými úkoly) na straně jedné, a plné využití funkcionality MS CRM (přiřazování aktivit – e-mailů, schůzek, úkolů k projektům; sledování projektové dokumentace; využití automatizace procesů pomocí workflow) na straně druhé.

Základem řešení je možnost provádět operace se záznamy jak v MS CRM, tak v MS Project - propojení je postaveno na definici konkrétních polí, která jsou obousměrně synchronizována mezi MS CRM a MS Project. Zároveň je však zajištěno, aby mohl projekt editovat v danou dobu vždy pouze jeden uživatel – důvodem je, aby si uživatelé záznamy vzájemně nepřepisovali.


Zeptejte se

Document Management System

Document Management pro informační systém iScala („Oběh elektronických dokladů“) zajišťuje správu dokumentů přímo v prostředí iScala. Systém je primárně navržen pro správu faktur přijatých a vydaných, lze jej ale samozřejmě rozšířit i na jiné typy dokumentů. Nabízí značnou úsporu na poštovném; dokáže odesílat zákazníkům digitálně podepsané dokumenty (faktury) elektronickou formou.

Charakteristikami systému jsou jednoduchost ovládání, dostupnost přímo ze systému iScala a rychlá dohledatelnost dokumentů. Systém se stará o jejich archivaci a oběh; je navržen pro podporu schvalovacích procesů.


Zeptejte se

Čtečka čárových kódů

Společnost LFC Group vyvinula connector mezi informačním systémem iScala a Online řešením čárových kódů od společnosti Combitrading s.r.o. Connector umožňuje zautomatizovat procesy jako příjem zboží, příjem materiálu na sklad, skladové přesuny zboží a výrobků, výdej ze skladu nebo inventurní procesy.


Zeptejte se