Profil společnosti

Společnost Lubbock Fine se dlouhodobě zabývá účetní a auditorskou činností a patří mezi 40 nejvýznamnějších auditorských společností ve Velké Británii. Skupina LF Consulting Group ‘LFCG´ byla založena koncem osmdesátých let jako mezinárodní zastoupení společnosti Lubbock Fine.

První pobočka ‘LFCG´ mimo Velkou Británii byla otevřena v roce 1991 v Praze. Od této chvíle LFCG stojí v první linii rozvoje po celé střední části Východní Evropy.

Následné otevření pobočky v Moskvě v roce 1993 umožnilo ‘LFCG´ získat svou pozici i na ruském trhu, který disponuje obrovským obchodním potenciálem. Od tohoto okamžiku má ‘LFCG´ své pevné místo na trzích Východní Evropy.

V dalších letech se skupina LFCG soustředila především na svůj rozvoj a v současné době poskytuje podporu v oblastech finančních a informačně-technologických systémů více než 200 společnostem ve 30 zemích světa.

Na začátku roku 2000 vedení skupiny ‘LFCG´ odkoupilo svůj obchodní podíl od společnosti Lubbock Fine a ‘LFCG´ se tak stala nezávislou mezinárodní společností. ‘LFCG´, která nadále pokračuje ve vytváření nových partnerských vztahů, zakládá asociace nejen s finančními a softwarovými společnostmi, ale i s dalšími partnery, s cílem upevnit si na trhu své postavení dodavatele komplexních řešení pro globální business na regionálním základě.


Vedení společnosti


David McCranor - Generální ředitel

V době, kdy pracoval jako ředitel v auditorské společnosti Lubbock Fine ve Velké Británii, vytvořil skupinu LFCG a podílel se na otevření jejích poboček v Praze a v Moskvě. Významně přispěl k přeměně skupiny LFCG na nezávislou soukromou společnost. David McCranor je členem "Chartered Accountant Institute" ve Velké Británii. Specializuje se na finance mezinárodních společností, řídí aktivity společnosti LFCG ve všech oblastech jejího působení.


Martin Šveda - Výkonný ředitel

Ve společnosti LFCG začal pracovat v roce 1992 jako konzultant informačních technologií. Velmi brzy se stal vedoucím oddělení IT, a to díky svým schopnostem a znalostem v oblasti účetnictví a informačních systémů. V prosinci roku 2000 dostal nabídku na funkci ředitele LFCG. Martin Šveda řídí IT oddělení ve společnosti LFCG, specializuje se na vývoj firemních strategií, analýzu obchodních procesů a formulování firemních standardů.